מעוכים, 2019

גלגלים, 2018

בקבוקים, 2018

תמ'א 38, 2017

יחסים משתנים, 2017

מיכלים, 2017

אבנים מתגלגלות, 1984

חנוטים, 1984

קנה מידה, 1982

נודדים, 1982

מחסום, 1979

חורים בסלע, 1978

אבן נייר ומספרים, 1978

הדפסי אבן, 1976

חתכים במטוס, 1974

הפנתרים, 1971

הדפסי רשת