מעוכים,2019

קשרים והקשרים, 2012

מסכים, 2012

קלסרים וקלסתרונים, 1971

אבני יסוד, 1978

אבן נייר ומספרים, 1978

אילן יוחסין,1993

המציצן, 1993

טלפונים ציבורים בגלריה, 1981

המדרון העולה,1978

לשאר העבודות