שפשוף קברים, 2015

פטרה, 2013

ללכת על ביצים, 2009

גב ההר, 2007

לב חלה, 2006

חלות והתנחלויות, 2003

המאבק,

מיצג על הר משה, 1978

עולם פתוח, 1983

נודדים, 1982

לשאר העבודות