שפשוף קברים, 2015

פטרה, 2013

ללכת על ביצים, 2009

גב ההר, 2007

לב חלה, 2006

חלות והתנחלויות, 2003

המאבק,

מיצג על הר משה, 1978

עולם פתוח, 1983

נודדים, 1982