שינוע, 2017

בן לוקח בת, 2015

in out, 2014

ממתינים, 2008

ערישות, 2008

שיווקי משקל, 2008

לשבור להם את העצמות, 2007

קומקומים, 2007

פסלי חוף ים, 2007

לב חלה, 2006

ממצאים, 1982

ראשים של יובל

גזעים

מיניאטורות, 1968

לשאר העבודות