פייטה, 2016

שורשים וצמרות, 2015

איקרוס, 2012

קשרים והקשרים, 2012

שובר גלים, 2011

מחסום, 2010

טופוגרפיה של נשים, 2008

אשת לוט, 1996

חדר אטום, 1991

חדר אטום, 1991

על הכוונת, 91

טליה, 89

גבולות, 1981

לשאר העבודות