חזית בניין עירייה, קריית מוצקין, וויטראז'

מסך הכסף, סינמטק תל אביב