איורי שירה

איורי מלחמה

טלא פלא

כרזות

עטיפות ספרים

טיפוגרפיה

הגדת פסח

איורים הארץ

דואר, 1972