בר אילן, 2005

ארובות מגדל, 2003

אסף הרופא,

זכות השתיקה, 2004

יד יאירה, 2003

עמודי בר אילן, 2001

עד 120, 2001

הנצחת יהודי סלוניקי, 1984