שורשים

בחולות

איקרוס

קשרים והקשרים

טופוגרפיה

רעידת אדמה

מלחמת המפרץ

חתך בסלע

קו ירוק

פנתרים

עופרת שבירה

לשאר העבודות