תפרים, 2005

שבשבות מידה

ספר 3 הדתות

הנצחת רבין

חתך בסלע, 1978

קו ירוק, 1981

מחדליון, 1974

משקפיים לבנות, 1971

עופרת שבירה, 1968

אדום, 1965

לשאר העבודות